ਭਲਾਈ

ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਰੇ


ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਰੇ

ਸਧਾਰਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਾਅ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ.

ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲ ਵੇਖੋ