ਡੈਡੀ

ਟਰੈਡੀ ਡੈਡੀ


ਤਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਇਹ ਮੋਰਸੀਆ ਜਰਸੀ ਵਿੰਟੇਜ 70 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. 170. (ਵਿਲੇਬ੍ਰੇਕੁਇਨ).

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?