ਡੈਡੀ

ਪਾਪਾ ਚਿਕ


ਪਾਪਾ ਚਿਕ

ਉਹ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ. € 13 (ਹੇਮਾ).

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?