ਹੋਰ

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੈਡੀ ਲਈ


ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਗੈਲੀ! ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ (9.6 x 5.5 x 1 ਸੈਮੀ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ... harਰਜਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 29.50 ਈ (ਪਾਇਲਨ). ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਠੰ .ੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟਸ.

ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਗੈਲੀ! ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ (9.6 x 5.5 x 1 ਸੈਮੀ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ... harਰਜਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 29.50 ਈ (ਪਾਇਲਨ). ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਠੰ .ੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟਸ.

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?