ਗਰਭ

ਜੂਲੀ ਐਂਡਰੀu: ਗਾਈਆ


ਜੂਲੀ ਐਂਡਰੀu: ਗਾਈਆ

15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਜੂਲੀ ਐਂਡਰੀਯੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ. ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਡਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ!

ਵੀਡੀਓ: G Khan ਦ ਨਵ Dollar ਗਣ Sangram Hanjra ਨ ਗਈਆ G khan ਹਈਆ Fan (ਮਈ 2020).