ਗਰਭ

Kaya


Kaya

Kaya

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਾਇਆ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਥਰੀਨ ਦਾ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਰੂਪ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਫੁੱਲ" ਜਾਂ "ਸੁੰਦਰਤਾ". YA ਹੋਰ KA ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ...

ਵੀਡੀਓ: Monsta - KAYA Feat: Deezy & Prodígio (ਮਈ 2020).