ਖੇਡ

ਬੁੱਤ ਦੀ ਖੇਡ


ਇਹ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼.

2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਡ.
  • ਸਿਧਾਂਤ ਸਧਾਰਣ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ onੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ...
  • ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ!
  • ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣਾ.
  • ਬੇਸ਼ਕ ... ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. ਇਕ ਵਾਅਦਾ?